Závazek v oblasti kvality

TheTravelInsurers.com si je vědom skutečnosti, že tento svět se stále více globalizuje, a proto požaduje vyšší kvalitu služeb od cestovních pojišťoven.

Vzhledem k nesčetnému množství konkurentů má TheTravelInsurers.com základní předpoklad, že lidé nejen kupují služby nebo produkty, ale i zkušenosti.

Proto společnost TheTravelInsurers.com zachází se svými zákazníky kvalitou, srdečností a odhodláním; abychom získali loajalitu našich zákazníků. V důsledku toho máme ziskovou produktivitu a zároveň uvedeme základy vztahu WIN-WIN.

Díky našemu závazku v oblasti kvality usilujeme o dosažení následujících cílů:

  • Uvědomte si, že každý člen naší společnosti si uvědomuje důležitost služby v osobním a profesním životě, protože všichni - nezávisle na naší pozici - musíme dodávat a přijímat služby.
  • Trénovat a rozvíjet potřebné schopnosti s cílem poskytovat službu s kvalitou, přiměřeností a závazkem, které jsou základními a zásadními faktory pro dosažení celkové spokojenosti zákazníků.
  • Poskytněte našemu týmu potřebné nástroje pro pochopení různých typů zákazníků a co nejefektivnější řešení požadavků našich nejnáročnějších klientů.

TheTravelInsurers.com počítá s oddělením kvality, jehož hlavním úkolem je audit, průzkum a provádění akcí na podporu našich politik a zajištění kvality poskytovaných služeb a spokojenosti našich zákazníků.